In het kort

In het kort

Er is enorm veel vraag naar extra hulp bij het bieden van passend onderwijs, maar het aanbod is klein. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze verdienen.

Wij zien ook een grote groep mensen die geschikt zijn om aan deze vraag kunnen voldoen, maar die de weg naar het onderwijs – op dit moment – nog niet vinden. Keepitflex.nl wil deze mensen de mogelijkheid bieden te werken in het onderwijs en hen daarbij begeleiden. Op deze manier laten wij vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten, zonder dat daar een derde partij – met een groot winstoogmerk – tussen zit.

De site is openbaar. Scholen vinden hier overzichtelijk de extra handen en professionals (Flexer/flexerPLUS) en huren deze in, inclusief verschillende deskundige begeleidingsopties.

MEER INFO: SCHOOL FLEXER BEGELEIDER