Hoe werkt Keep It Flex voor de scholen

Hoe werkt Keep It Flex voor de scholen?


Vind Flexer
Misschien heb je een positieve ervaring met een flexer of gehoord van over een bepaalde flexer. Misschien ben je op zoek naar een rustige vrouw of juiste naar een energieke man? Bij deze stap kan je aangeven of je voorkeur hebt voor een bepaalde flexer.

Contact
Na het verzenden van het aanvraagformulier neemt de flexer of de begeleider binnen één werkweek contact met je op om een startgesprek te plannen.

Aanvraag
Bij deze stap vraag je een flexer aan. Je vult het aanvraagformulier in en drukt op de verzendknop.

Startgesprek
Tijdens het startgesprek op school wordt er besproken welke ondersteuningsbehoefte de school heeft en wat er van de flexer verwacht wordt.

Hierbij kan je denken aan:

  • Begeleidingsdagen en –tijden
  • Communicatie tussen ouders – school – flexer
  • Kosten zodat er een offerte opgesteld kan worden

Wanneer er gekozen is voor begeleiding voor de flexer zal ook de begeleider aanwezig zijn bij het startgesprek.

Offerte
De flexer stuurt binnen twee werkdagen een offerte naar de school. na goedkeuring van de offerte (via de mail) kan de flexer starten met de begeleiding.

Wanneer er gekozen is voor begeleiding voor de flexer zal ook de begeleider een offerte sturen naar de school.

Uitvoering
De flexer voert de afgesproken werkzaamheden uit. Indien er gekozen is voor begeleiding voor de flexer wordt de flexer hierbij ondersteund door zijn begeleider van Keep it flex.

Evaluatiegesprek
Het evaluatiegesprek vindt plaats op school. De eventuele begeleider van de flexer zal hierbij aanwezig zijn. Naar aanleiding van de evaluatie zal de begeleider op de site vermelden waar de flexer heeft gewerkt, wat voor begeleiding de flexer heeft geboden en waar de kracht van de flexer ligt.

Betaling
Na afronding van de werkzaamheden krijgt de school twee facturen.
– vanuit de flexer (zoals afgesproken)
– vanuit Keepitflex (50 euro excl btw, per flex-opdracht)