Pakket & tarief

Pakket & tarief

Aandacht
De leerling heeft vooral behoefte aan extra aandacht. Bijvoorbeeld door samen schoolwerk te maken, samen te lezen, samen iets ontspannends te doen zoals een spelletje. School geeft aan wat de leerling nodig heeft, levert het benodigde (les)materiaal en de ruimte (in de klas, op de gang, in een kamertje).

Schaduw
De leerling heeft vooral behoefte aan feedback. De flexer is bij de leerling in de klas en geeft de leerling feedback en handelingsadviezen om bijvoorbeeld conflicten te voorkomen en de leerling succeservaringen te geven.  

Handen
De leerkracht heeft behoefte aan extra handen in de klas. De flexer kan werken in de klas onder supervisie van de leerkracht. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij activiteiten.

Groepje
De leerkracht heeft behoefte aan extra handen in de klas. De flexer kan met groepjes leerlingen werken binnen of buiten de klas onder supervisie van de leerkracht.