VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

Veel opdrachtgevers huren alleen iemand in wanneer deze een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) heeft. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor het uitvoeren van opdrachten als Keep-it-Flexer. Een VOG aanvragen kan je via mijnvogaanvraag.nl. De kosten (ongeveer € 40,00) hiervan betaal je zelf. 

Op je profiel kan je aangeven of je een VOG hebt. De opdrachtgever kan je vragen je VOG te tonen.